Afscheidstekst – Beter spreken op een uitvaart

Schrijf in één dag je beste toespraak

Bij het schrijven van een uitvaartspeech en het spreken op een uitvaart zijn er nog een aantal tips waar u rekening mee kunt houden. Het gaat bijvoorbeeld om de keuze van de vorm, maar ook om een aantal dingen die u wel of juist beter niet kunt doen.

Schrijf de rouwspeech in uw eigen taal. Voorkom dat u woorden gebruikt bij de uitvaartspeech opschrijft die u normaal gesproken niet gebruikt. Soms hebben we de neiging om ‘belangrijke’ woorden te gebruiken maar dat maakt de speech er meestal niet beter op. Gebruik je eigen woorden alsof je een verhaal naar vrienden aan het vertellen bent; eigenlijk is dat immers ook zo…

Bepaal thema uitvaart speech

Bepaal een thema, een soort van rode draad die in het verhaal een aantal keren terug komt. Dit kan een karaktertrek zijn van de overledene. Liefst natuurlijk een positieve karaktertrek zoals iemand die veel lacht, geduldig is, altijd in gesprek komt met anderen enz. Minder positieve aspecten mogen zeker benoemd worden bij het spreken op een uitvaart maar niet als rode draad.

Voor de toehoorders is het fijn als u zich tijdens de begrafenis of uitvaart en bij het spreken op een uitvaart in de rouwspeech tot hen richt en niet de hele tijd rechtstreeks tot de overledene. Wanneer u zich de hele tijd rechtstreeks tot de overledene richt kunt u per ongeluk een beeld creëren alsof u een exclusieve band heeft met de overledene. Daarnaast kan het voor de andere aanwezigen zo overkomen alsof u vergeet dat u niet de enige bent die afscheid neemt van de overledene. Uiteraard kunt u de overledene persoonlijk aanspreken. Het einde van uw uitvaartspeech is daarvoor vaak een mooie gelegenheid.

Hou het persoonlijk

Spreek de aanwezigen tijdens de begrafenis direct toe. Er zijn ook sprekers die bij het spreken op een uitvaart het publiek niet benoemt en alleen tot de overledene spreekt, alsof de aanwezigen er niet zijn. Dat kan heel ongemakkelijk zijn, zowel voor de spreker als voor het publiek.

Maak bij voorkeur een echt persoonlijk verhaal van de rouwtekst. Maak gebruik van uw eigen ervaringen en gevoelens bij het schrijven van een uitvaart tekst. Gebruik bij voorkeur geen standaard teksten die kant-en-klaar zijn over te nemen van internet of uit boeken.